Załączniki do oferty On Camera Wiosna 2019.

Poniżej zostały umieszczone pliki z informacjami technicznymi.

Po naciśnięciu linku, plik pobierze się w formacie .PDF

Oferta On Camera (wiosna 2019)

Specyfikacja techniczna plików (wiosna 2019)

Media i publikacje o On Camera (z edycji jesień 2018)

Media i publikacje (edycja wiosna 2019)

Marki, które nam zaufały

Copyright by Liskowacki, www.liskowacki.pl

Warszawa, 2018r

Design by Liskowacki

Producer: Song Factory Sp. z o. o.

Regulamin