Regulamin w On Camera jest:

Klauzula RODO

Aktualizacja regulaminu: 21.02.2019r.

PROSTY

+

+

=

JASNY

OCZYWISTY

Aby współpraca przebiegała sprawniej                       i w zaufaniu.

REGULAMIN

 

1. WŁAŚCICIEL I PRODUCENT "ON CAMERA":

Song Factory Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, NIP 5242766754- producent i współwłaściciel wydarzenia, marki „On Camera” oraz Liskowacki współwłaściciel marki i wydarzenia „On Camera”.

 

2. Czym jest "On Camera"?

On Camera to dwa nieodłączne elementy: warsztaty dla aktorów „On Camera Casting & Coaching” oraz „On Camera International Film Events”.

„On Camera Casting & Coaching” to warsztaty dla aktorów, które tym razem poprowadzi Julie A. Schubert - jedna               z najbardziej uznanych reżyserek obsad       w Stanach Zjednoczonych, zdobywczyni nagrody Emmy za casting do serialu „House of Cards”. Zajęcia poprowadzi również Mariusz Bargielski -  agent filmowy, telewizyjny i teatralny z Nowego Yorku.  Wydarzenie jest niecodzienną okazją do poznania realiów funkcjonowania amerykańskiego rynku filmowego, osobistego spotkania z reżyserem obsad prowadzącym castingi do najważniejszych amerykańskich produkcji filmowych ostatnich lat, a także spotkania z  właścicielem jednej z najważniejszych nowojorskich agencji artystycznych Metropolis Artists Agency.

„On Camera International Film Events”, czyli spotkanie ludzi filmu.  W evencie wezmą udział aktorzy, którzy będą obecni na warsztatach z Julie A. Szubert, a także zaproszeni przez organizatorów goście z branży filmowej i telewizyjnej, blogerzy oraz przedstawiciele świata biznesu.  Event zainauguruje cały projekt On Camera, który ma na celu umożliwienie polskim aktorom i filmowcom podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie warsztatów ze specjalistami z całego świata.  On Camera pragniemy organizować minimum raz do roku, aby stworzyć aktorom, ale i naszym partnerom,  kolejną możliwość do prezentacji własnej marki na rynku wykraczającym poza granice naszego kraju.

 

3. Formalności:

Zawarcie współpracy z "On Camera" jest możliwe na 4 sposoby:

a) sponsoring - czyli marka, z którą podejmujemy ustalenia, oferuje wynagrodzenie pieniężne za współpracę z "On Camera".

b) sponsoring i barter - czyli marka, z którą podejmujemy ustalenia, oferuje wynagrodzenie barterowe i pieniężne za współpracę z "On Camera" w proporcji: 50% do 50%.

c) barter - czyli marka, z którą podejmujemy ustalenia, oferuje wynagrodzenie barterowe za współpracę z "On Camera". Taka forma współpracy jest dedykowana wybranym markom, ze względu na tematykę wydarzenia.

d) patronat medialny - czyli marka, z którą podejmujemy ustalenia, oferuje opiekę medialną za współpracę z "On Camera": np. zapowiedź, relację na żywo, relację wideo, fotorelację, wywiady, itp... w zależności od ustaleń.

Aby zawrzeć współpracę Właściciele "On Camera podpisują" formalności (bez ustaleń na piśmie nie uda się sumiennie i rzetelnie żadnej ze stron poprowadzić współpracy, ani zrealizować ustaleń). Tym faktem również szanujemy każde wsparcie i każdy wkład marek z nami współpracujących, abyśmy konsekwentnie wykonali co do nas należy.

a) Formularz zlecenia publikacji (lub zwany inaczej: formularz zlecenia reklamy lub patronatu lub współpracy)- dostępny do wglądu:

b) Po podpisaniu formularza przygotowujemy umowę, w której wyczerpane zostaną postanowienia oraz terminy ustalone przez obie strony wcześniej w formularzu. Oczywiście formularz jest wystarczającym dokumentem, ale umowa nie będzie bardziej skomplikowana, a zależy nam jak i markom z nami współpracującymi na dokładnym opisaniu i objaśnieniu zasad - polecamy umowę (chyba, że Wasza marka obejmuje patronat medialny nad wydarzeniem, to stanowczo wystarczy formularz).

 

Formularz jest dla nas (dla On Camera) podstawą do podjęcia realizacji postanowień publikacji, realizacji reklamy przejęcia kwot sponsorskich oraz pozostałych usług i produktów.

 

Wszystkie ustalenia podejmujemy w porozumieniu z firmami/ markami zainteresowanymi na podstawie oferty "On Camera" - dostępnej tez do wglądu:

 

 

Za podjęte ustalenia odpowiadają obie strony podpisane na umowie lub formularz.

Jesteśmy otwarci na propozycję zmian ustaleń, ponieważ w działaniu opieramy się na doświadczeniu jakie posiada każda z firm wchodząca z nami we współpracę, każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie.

Jeżeli zostały podjęte działania zawarte w ustaleniach stron na formularzu lub w umowie, a zostanie odwołana część wydarzenia (z różnych przyczyn niezależnych od zespołu "On Camera"), to "On Camera" zwraca %  sponsoringu pieniężnego lub/i barterowego, który został ustalony i przeznaczony w formularzu lub/i umowie  na daną części wydarzenia, (czyli % sponsoringu za część, która została odwołana), natomiast nie zwraca sponsoringu (pieniężnego ani barterowego) związanego z pozostałą częścią wydarzenia lub jeśli sponsoring dotyczy osoby medialnej korzystającej bezpośrednio ze sponsoringu.

Jeżeli marka (sponsor lub sponsor barterowy) odwoła chęć współpracy mimo zawartego formularza lub/i umowy, a zespół "On Camera" podjął działania i koszty związane z realizacją postanowień stron, to Właściciele "On Camera" mają prawo wystawić marce sponsora rachunek/ fakturę z wykazem poniesionych kosztami, które sponsor musi pokryć.

Każda firma/ sponsor/ marka podpisując zlecenie/formularz/umowę z On Camera - zobowiązuje się do zachowania w poufności ustaleń opisanych na ww. dokumentach. i nie przekazywania ustaleń osobom trzecim ani firmom zewnętrznym. Zobowiązanie nie dotyczy organów wskazanych ustawowo (np.: sądy).

 

4. Publikacje inaczej zwane publikatorami (czyli realizacja materiałów promocyjnych - ustalonej formy i drogi wdrożenia/ publikacji).

Podczas zawarcia formalności strony ustalają formę i drogi promocji wzajemnej.

Graficy "On Camera" ustalili specyfikację techniczną dla plików graficznych, które są umieszczane na stronie internetowej w formie banerów w wersji komputerowej (PC) oraz mobilnej: http://oncamera.pl/banery.html (wejście przez zakładkę „media/ współpraca”)

Zespół graficzny określił również specyfikację techniczna dla plików przeznaczonych do druku - plik do wglądu.

Wszystkie szczegółowe określenia formatów i wymiarów służą temu, aby materiał nadesłany przez firmy był dobrej jakości po opublikowaniu.

 

 

Jeżeli podwykonawca wykonujący materiały promocyjne zgłosi nam konieczność dostarczenia innego formatu plików, poinformujemy markę o zmianie lub braku potrzebnego pliku.

Zespół "On Camera" nie odpowiada za jakość przyjętych plików/ materiałów oraz za ich treść. Jeżeli uzyskane materiały będą naruszały ogólnie rozumiane dobro moralne społeczeństwa, będą nieetyczne oraz jeśli mogą naruszać Prawo i Konstytucję RP, zespół "On Camera" ma prawo odmówić ich publikacji/ umieszczania i rozpowszechniania w materiałach. Pierwszym krokiem, który podejmiemy będzie prośba o korektę. Nie ingerujemy osobiście w strukturę graficzną i merytoryczną materiałów, chyba, że ustalimy inaczej z firmą od której materiały pochodzą.

Zespół "On Camera" nie odpowiada za jakość wydruku oraz montażu materiałów przez podwykonawców materiałów promocyjnych (nie wliczając własnego zespołu, za którego rzetelność ręczy). Natomiast zapewniamy, że staramy się nadzorować jakoś produkcji i wykonania zamówień przez nas zleconych, z pewnością poddamy materiały reklamacji/ poprawkom jeśli będzie taka konieczność.

Jeżeli materiały zostały pozyskane bezpośrednio od firm z nami współpracujących, czyli jeśli zostały wysłane od firmy do naszego zespołu i przez nas zaakceptowane, to nie odsyłamy materiału przed publikacją do autoryzacji. Naturalnym krokiem jest ich publikacja zgodnie z ustalanym przez strony harmonogramem (w formularzu lub też umowie).

Jeżeli następuje skład kompozycji multibrandowej (czyli kilku marek jednocześnie w jednym materiale np. na ściankę sponsorską), dobieramy marki w sposób pasujący do siebie wizualnie (kolorystycznie i formą logo) i przesyłamy poglądowo miniaturę ścianki do każdej firmy znajdującej się na ściance.

Ważne: On Camera stosuje swoją identyfikację wizualną, która jest nieodłącznym elementem marki, natomiast  szanuje w pełni zasady publikacji materiałów pochodzących od firm zewnętrznych zgodnie z ich identyfikacją wizualną. Natomiast firma ma konieczność poinformowania On Camera o zasadach publikowania grafik. Do elementów, które są nakładane na grafiki ze strony On Camera należą np.: notki informacyjne nakładane na półprzeźroczystym prostokącie, aby wyodrębnić tekst z tła, jest to elementem identyfikacji wizualnej On Camera.

 

5. Komunikacja.

Nasz zespół zawsze pozostaje w komunikacji pełnej, przekazując sobie wzajemnie informacje.

Dlatego też zależy nam, aby marka, która decyduje się nawiązać z nami współpracę, zawsze była w stałym kontakcie z naszym zespołem. Zapewniamy, że w obliczu jakichkolwiek zmian - najpierw przekazujemy informację do zespołów Waszej marki, następnie oczekujemy na zatwierdzenie nowych propozycji lub ustaleń, dopiero w następnym kroku podejmujemy działanie

Udostępniliśmy kilka opcji kontaktu z naszym zespołem - wszelkie numery telefoniczne oraz adresy e-mail znajdują się w zakładce "Kontakt".

Na e-maile staramy się odpisywać do 24h od momentu otrzymania wiadomości.

Zapraszamy również do kontaktu sms.

 

6. Materiały promocyjne przekazywane w ramach kontraktów, umów, zleceń zawartych z firmami, partnerami biznesowymi, mediami, sponsorami.

Materiały wykonane przez Produkcję oraz zespoły i departamenty On Camera są własnością On Camera.

Zdjęcia oraz materiały wideo jak i również materiały merytoryczne (czyli jednym słowem materiały) przekazywane firmom, mediom, sponsorom, partnerom biznesowym, czyli osobom i firmom związanych z projektami i działaniami On Camera, które zawierają wizerunek osób publicznych, upublicznionych, lokowanie produktu, wizerunek osób będących gośćmi wydarzeń On Camera nie mogą stanowić materiału związanych z działaniami:

realizacji kampanii reklamowych i strategii reklamowych ani marketingowych jak i również ich elementów, nie podlegają również działaniom związanymi ze sprzedażą i udzielania praw autorskich bez zgody On Camera. Materiały mogą stanowić element portfolio, kampanii promocyjnych/wizerunkowych w zakresie działań PR.

On Camera przekazuje materiały do publikacji wykonane przez swoje zespoły produkcyjne, nie odpowiada za używanie i nadużycia związane z autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami do wizerunku materiałów pochodzących spoza produkcji On Camera, również w wypadku, jeśli zostały wykonane na terenie działań On Camera.

On Camera wykorzystuje materiały do promocji swoich przedsięwzięć związanych z promocją oraz ich produkcją, mając na celu budowę własnego wizerunku, firm, kontrahentów, sponsorów, partnerów biznesowych, mediów współpracujących z On Camera oraz komunikacji z odbiorcami wspomnianych działań.

 

 

Formularz zlecenia publikacji

Oferta

Plik specyfikacji do druku

Marki, które nam zaufały

Copyright by Liskowacki, www.liskowacki.pl

Warszawa, 2018r

Design by Liskowacki

Producer: Song Factory Sp. z o. o.

Regulamin